کاوه مهرابی بدمینتون باز ایرانی در مقابل حرف اسرائیلی در مسابقات جهانی پورتوریکو در سال 2011 حاضر به رقابت نشد.