پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا که به تازگی برای دومین دوره پیاپی با کسب اکثریت آرا توانست بر این مسند تکیه بزند، در سفر به گذرگاه رفح و پس از دیدار با رئیس جمهور مصر، به شکل قابل توجهی از فلسطین دفاع کرد. او در اظهارات خود عنوان کرد: «تحت هیچ شرایطی کشتار بی حد و مرز شهروندان معصوم که بخش بسیاری از آنها را کودکان تشکیل میدهند قابل پذیرش نیست. زمان آن رسیده تا جامعه بین الملل و به خصوص اتحادیه اروپا، در مورد به رسمیت شناختن یک دولت فلسطینی تصمیم بگیرند. مهم و ارزشمند است که همه با هم این تصمیم را بگیریم اما اگر اینگونه نشود، مطمئنا اسپانیا تصمیم خود را به صورت جداگانه خواهد گرفت.» سانچز در ادامه گفت: «یک آتش بس در موقعیت فعلی تصمیم خوبی است اما کافی نیست.»

در پی این اظهارات وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی با فرخواندن سفیر اسپانیا خواستار ادای توضیحات از سوی دولت این کشور شد.