این شناگر سوری در مسابقات مسترز ژاپن سال 2023 از حضور در مسابقه ای که شرکت کننده ای اسرائیلی داشت انصراف داد.