این فوتبالیست سوری عضو تیم الوحدات اردن حاضر به مسابقه با تیم شباب الاهلی دبی که بازیکنی اسرائیلی داشت نشد.