معرفی کتاب

بررسی تأثیرگذاری و قدرت صهیونیست‌ها در آمریکا در کتابی با عنوان «اورشلیم جدید؛ قدرت صهیونیست‌ها در آمریکا» نوشته «مایکل کالینز پایپر» با ترجمه اسماعیل اسفندیاری منتشر شد.

 

این کتاب با توجه به میزان نفوذ و قدرت صهیونیست‌ها در آمریکا، به تبیین چگونگی ایجاد اورشلیم جدید پرداخته است.

 

بر اساس مطالب این کتاب، ایالات متحده به کانون قدرت صهیونیست‌ها در جهان امروز تبدیل شده است. افراد با نفوذ مالی که همراه با قبضه انحصار رسانه‌ها حکومت می‌کنند، از ایالات متحده به عنوان وسیله‌ای برای تاسیس امپراطوری جهانی و دستیابی به رویای نظم نوین جهانی استفاده می‌کنند. یک تصویر کلی از این دیدگاه، نشانگر آن است که دولت صهیونیست‌ها می‌خواهد در آمریکا اورشلیم جدیدی ایجاد کند.

 

نویسنده کتاب معتقد است نفوذ یهود، تنها به سیاست خارجی محدود نمی‌شود، بلکه تاثیر سازمان‌های یهود بر شکل‌گیری سیاست کنونی مهاجرت آمریکا نیز بسیار چشمگیر است. نقش یهود در موضوع‌های بی‌شماری چون جدایی کلیسا و دولت و شکل‌گیری روش‌های کنترل افکار دیده می‌شود.

 

این کتاب در دو فصل کلی با عناوین «دو غول بزرگ رسانه‌ای؛ امپراطوری‌های میر ـ گراهام و نیوهاس» و «قدرت صهیونیست‌ها در آمریکای امروز» تنظیم شده است.

 

نویسنده در بخشی از کتاب با عنوان «فیلسوفان صهیونیست امروز» آورده است: امروز صهیونیست‌ها آشکارا اعلام می‌کنند منتقدان اسرائیل نه تنها ضدیهودی و ضداسرائیلی هستند، بلکه ضد مسیحی و ضد آمریکایی نیز هستند و عقاید ضد اسرائیلی در واقع پایه و اساس عقاید ضد آمریکایی نیز است و این عقیده از عقاید ضد اسرائیلی، ضد یهودی و ضد مسیحی قابل تفکیک نیست. در واقع آمریکا، اورشلیم جدید است و آمریکا و اسرائیل، یکی هستند.

 

از بخش‌های گوناگون این اثر می‌توان میشیگان، نیویورک، هجوم تازه مهاجران یهودی، قدرت مطبوعات، جنبش فمینیسم، یهودیان و حزب کمونیست را نام برد.

 

چاپ اول کتاب « اورشلیم جدید؛ قدرت صهیونیست‌ها در آمریکا » از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در شمارگان 1000 نسخه، 291 صفحه و بهای 64000 ریال راهی بازار نشر شده است.