پیوستن انجمن دانشجویان دانشگاه غربی سیدنی به تحریم علمی و فرهنگی اسراییل 2019م

دانشگاه سیدنی غربی یک دانشگاه دولتی که شامل چندین محوطه دانشگاهی است در استرالیا و در غرب سیدنی، قرار دارد. طبق رنکینگ QS در سال ۲۰۱۹، این دانشگاه در رتبه ۲۵امین دانشگاه برتر استرالیا و ۵امین دانشگاه برتر در سیدنی قرار دارد. همچنین بر اساس رتبه‌بندی تایمز ۱۹امین دانشگاه برتر استرالیا و جز ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا است.