رسانه‌های رژیم صهیونیستی شنبه شب گزارش دادند، در ۲ روز گذشته ۶۰ وب‌سایت این رژیم بر اثر حملات سایبری آسیب دیدند.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد، این حمله سایبری بزرگترین حمله در سال‌های اخیر است که مجموعه بزرگی از وب‌سایت‌های اسرائیلی (صهیونیستی) را هدف قرار داده است که در نتیجه، ۶۰ سایت در طول ۲ روز گذشته آسیب دیدند.

بر اساس این گزارش، کارکنان بخش فناوری‌های پیشرفته در (رژیم) اسرائیل تأیید کردند که آسیب به بخش فناوری ناشی از حملات سایبری زیاد و محسوس بوده و بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران، تجار و شرکت‌های بین المللی دشوار خواهد بود.

این رسانه صهیونیستی افزوده است: سرمایه گذاران امروز از حکومت افراطی که مردم را به سوی فروپاشی اخلاقی و دموکراتیک می‌کشاند، می‌ترسند.