اسماعیل رضوان رهبر جنبش حماس در هفتاد و پنجمین سالگرد نکبت فلسطین، بر وحدت میادین و همبستگی جبهه های مقاومت در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل تاکید کرد.

 

رضوان در گفت و گو با برنامه "مع الحدث" شبکه خبری العالم گفت: اتاق عملیات مشترک نبرد "انتقام آزادگان " قدرتمند و موفق عمل کرد و توانست رژیم صهیونیستی را در دست یافتن به اهداف شومش ناکام بگذارد.

 

وی افزود: حق مردم فلسطین برای بازگشت پس از 75 سال از نکبت، حقی مقدس، فردی و جمعی است و با گذر زمان یا پروژه های شهرک سازی از بین نمی رود.

 

وی بر پایبندی به اصول ملی از جمله اینکه بیت المقدس پایتخت ابدی فلسطین است،تاکید کرد.

 

این رهبر حماس به مردم فلسطین در اردوگاه ها اطمینان داد که دستیابی به حق بازگشت، نزدیک است.

 

رضوان با اشاره به اینکه گرامی داشت هفتاد و پنجمین سالگرد نکبت فلسطین مصادف با پیروزی انتقام آزادگان با وحدت ملی و وحدت سنگر، قدرت ​​سلاح و تاکید بر حق سرنوشت است، بر وحدت میادین و همبستگی جبهه های مقاومت در مقابل رژیم اشغالگر اسرائیل تاکید کرد.

 

رضوان تصریح کرد: با گذشت 75 سال از نکبت، آرمان فلسطین با تحولات منطقه ای، محلی و بین المللی مواجه است که همگی در خدمت آرمان فلسطین بوده و تاکیدی بر تحقق قریب الوقوع حق بازگشت و عقب نشینی و شکست پروژه صهیونیستی است.