مسلمانان آمریکایی برای فلسطین (AMP) یک سازمان مردم نهاد آمریکایی است که به آموزش مردم آمریکا در مورد فلسطین و میراث غنی فرهنگی، تاریخی و مذهبی آن اختصاص دارد. این سازمان در سال 2006 تأسیس شد.

ماموریت AMP از طریق ایجاد و انتشار مواد آموزشی معتبر و با کیفیت بالا و برنامه‌ریزی مبتنی بر جامعه و تعامل با رسانه‌های منطقه‌ای و ملی انجام می‌شود. AMP به تنهایی و در ائتلاف های گسترده متشکل از سازمان های مذهبی، جوامع رنگین پوست و سایر سازمان های جامعه مدنی کار می کند. از آنجایی که عدالت یک اصل پذیرفته در تمامی ادیان آسمانی است؛ AMP در ائتلاف‌های بین‌ادیانی متشکل از یهودیان و مسیحیان و همچنین سایر سازمان‌های همسو فعالیت می کند. AMP تمام اشکال نژادپرستی، تعصب، اسلام هراسی و یهودستیزی را رد می کند.

مأموریت مسلمانان آمریکایی برای فلسطین، آموزش مردم در مورد آرمان عادلانه فلسطین و حقوق تعیین سرنوشت، آزادی و عدالت است. AMP از طریق ارائه اطلاعات، آموزش و شبکه سازی با افراد و سازمان های همفکر حامی صلح، به افزایش آگاهی در مورد مسائل مربوط به فلسطین و میراث فرهنگی غنی آن می پردازد.

https://www.ampalestine.org/