"خلود المطیری" شمشیرباز کویتی حاضر به رقابت با حریفی از رژیم صهیونیستی در چارچوب رقابت‌های جهانی شمشیربازی در تایلند نشد. (2خرداد1401)

کمیته پارالمپیک کویت در توییتر خود اعلام کرد که المطیری به سبب مخالفت با رویارویی با حریف اسرائیلی، از این مسابقات کنار کشیده است.