بازیکنان تیم ملی بسکتبال کویت پس از پایان بازی با تیم ملی فلسطین، به نشانه همبستگی با ملت فلسطین، پارچه‌نوشته‌ای را تحت عنوان "فلسطین در قلب کویت جای دارد" بدست گرفتند.

 

1222.jpg