آفریقای جنوبی خواستار اعلام رژیم صهیونیستی به عنوان یک دولت آپارتاید شد.

وزیر خارجه آفریقای جنوبی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی باید به عنوان یک دولت آپارتاید معرفی شود و مجمع عمومی سازمان ملل باید کمیته‌ای را برای این منظور تشکیل دهد.

 "نالیدی باندور" اظهار داشت که فلسطین نیز همانند آفریقای جنوبی شاهد تبعیض نژادی و سرکوبگری است.

 این درخواست وزیر خارجه آفریقای جنوبی در حالی مطرح می‌شود که در سال جاری در 3 گزارش نهادهای حقوقی بین‌المللی رژیم صهیونیستی به سیطره بر اراضی فلسطینیان از نهر تا بحر از جمله در کرانه باختری و نوار غزه متهم شده که به موجب آن باید به عنوان رژیمی معرفی شود که علیه ملت فلسطین دست به سیاست پاکسازی نژادی زده است.