پرده برداشتن از تحریفات تاریخی و کشف حقایق، لذتی دست نیافتنی است که اهالی مطالعه هیچ وقت از درک آن بی نصیب نخواهند ماند؛ بر همین مبنا کتاب ( 10 غلط مشهور درباره اسراییل) توجه بسیاری از خوانندگان را به خود جلب کرده است.
این کتاب که توسط (ایلان پاپه) نویسنده و مورخ یهودی نوشته شده حاوی حقایقی خواندنی است که بسیاری از باورهای ما را نسبت به آنچه که فکر می کنیم در مورد اسرائیل می دانیم تغییر داده و محتوای تازه ای را جایگزین آن می کند. نویسنده کتاب که دارای تابعیت اسرائیل و متولد حیفا است از اساتید برجسته دانشگاه اگزتر بریتانیا و رئیس مرکز اروپایی مطالعات فلسطین این دانشگاه به شمار می رود. او نگاه منصفانه ای نسبت به تاریخ فلسطین دارد و نویسنده کتاب (پاکسازی قومی فلسطین) می باشد.
نویسنده کتاب با چالش کشیدن تفکرات و افسانه های رایج در مورد اسرائیل، مطالب انحرافی موجود را تبدیل به روایت غیرصحیح صهیونیستی می کند و با آوردن دو دسته مطالب واقعی و غیرواقعی به صورت موازی مقایسه زیبایی در مورد مطالب صحیح و نادرست شکل می دهد. با اینکه تعداد تحریفات تاریخی زیاد است اما نویسنده سعی دارد با دَه اشتباه بنیادین ذهن مخاطب و باورهای او را دگرگون کند. ذهن اکثر افراد جامعه معمولاً با این دَه غلط رایج آشنا بوده و خو گرفته است. همین مطلب می تواند یکی دیگر ازدلایل انتخاب دَه غلط مشهور باشد.
(10 غلط مشهور) افسانه های طرح شده را از نظر زمانی به سه دسته افسانه های گذشته، حاضر و آینده تقسیم می کند و در ذیل هرکدام مواردی را بیان می کند. مثلا در بخش نخست مطالبی چون خالی بودن سرزمین فلسطین از سکنه، تساوی صهیونیست با یهودیت و عدم استعمارگری صهیونیسم را به چالش می کشد و در بخش دوم یعنی زمان حاضر موضوعاتی مانند اسرائیل به عنوان تنها دموکراسی منطقه، شایعات و افسانه های مربوط به سرزمین غزه و توافقنامه ی اسلو را مورد نقد قرار می دهد.