معرفی کتاب :

خاطرات معاون سیاسی جنبش امل است. در طول جنگ و به دلیل وحشیگری صهیونیست ها و قصد جدی شان برای ترور سید حسن نصرالله، امکان اینکه دبیر کل حزب الله شخصا مذاکرات و بحث های سیاسی را (آن هم با آن حجم سنگین و مذاکرات متعدد و طولانی با طرف های مختلف) دنبال کند از دست رفته بود. در این فضا، به صورت طبیعی وظیفۀ مذاکرات به دوش نبیه بری (رئیس جنبش امل و رئیس مجلس لبنان) افتاد که نزدیک ترین هم پیمان حزب الله به شمار می رفت. پس از مدت کوتاهی، چنان عرصه بر سران مقاومت تنگ و دسترسی به آنها سخت شد.

معرفی نویسنده :
 
علی حسن خلیل ( 15 ژوئیه 1964) سیاستمدار لبنانی، نماینده پارلمان و وزیر دارایی سابق است. خلیل که در رشته حقوق در دانشگاه لبنان تحصیل کرده است، نماینده مجلس به نمایندگی از منطقه مرجئون / حسبایا است.
وی در سالهای 1996 ، 2000 ، 2005 ، 2009 و 2018 با موفقیت کاندید شد. وی بخشی از جنبش امل به رهبری نبیح بری رئیس پارلمان است که بخشی از ائتلاف حاکم است. وی دستیار ارشد بری است.خلیل در 13 ژوئن 2011 به عنوان وزیر بهداشت عمومی در کابینه نجیب میکاتی منصوب شد.