مسئله فینکلر کتاب طنزی است که در فضایی ضدیهودی روایت می شود. شخصیت های داستان سه دوست هستند که دو نفر از آنها یهودیند و دیگری نیز به یهودیت گرایش زیادی دارد.

مسئله فینکلر به بیان صاحب نظران کتابی سرشار از گرما، نکته های ظریف، هوش، احساسات انسانی و فهم و درک است. این کتاب همچنین توسط یک نویسنده ی زبردست به زیبایی و مهارت نوشته شده است.

از نظر تکنیکی، شخصیت پردازی ها بدون نقص هستند و متن کتاب و انتخاب جایگاه کلمات فوق العاده هستند.

جولیان تریسلاو که به تازگی شغل خود در رادیو بی بی سی را از دست داده است و سم فینکلر که یک فیلسوف و نویسنده یهودی معروف است از دوستان دوران مدرسه ی هم هستند که اکنون نیز در میانسالی ارتباط خود را حفظ کرده اند، علاوه بر این آنها با معلم سابق خود لیبور سویک چک نیز در ارتباط هستند. این سه نفر شبی برای شام گرد هم می آیند و از زمانی حرف می زنند که هنوز طعم عشق و متعاقب آن از دست دادن را نچشیده بودند، از زمانی که فارغ از وابستگی‌ها و تعلقات سپری می‌شد. تریسلاو برای دو دوست یهودی خود که غم فقدان را تجربه می‌کنند احساس همدردی شدیدی می‌کند و همان شب در راه بازگشت به خانه او مورد حمله‌ای قرار می‌گیرد که از آن به بعد نظرش راجع به هویتش به کلی تغییر می‌کند.

 ۲۰ مهر ماه ۸۹، جایزهٔ ادبی بوکر ۲۰۱۰ که مهم‌ترین جایزهٔ ادبی در کشورهای انگلیسی‌زبان است به خاطر رمان مسئله فینکلر، به هاوارد جاکوبسن، نویسندهٔ بریتانیایی اهدا شد. این نخستین بار بود که جایزهٔ بوکر به یک کتاب طنز تعلق می‌گرفت.