این کتاب مختصر، به زبانی ساده، جوانان و نوجوانان را با تاریخ فلسطین و جایگاه بیت المقدس آشنا کرده و برخی از سیاست های جهان عرب و صهیونیست ها برای اشغال قدس و تسلط بر جهان اسلام را معرفی می نماید. سپس به مظلومیت مردم فلسطین و رنج ها و مصایب آنها اشاره می شود و وظایف مسلمانان در مقابله با صهیونیست ها بیان می گردد؛ جغرافیای فلسطین، روز جهانی قدس، قداست قدس، انتفاضه، امام خمینی و قضایای فلسطین، فلسطین در آینه شعر و کتابشناسی فلسطین از عناوین مهم کتاب است.