مجموعه داستان رسته سنگ اندازان روایت زندگی پر فراز و نشیب نوجوانان فلسطینی در مبارزه با اشغالگران صهیونیست است. نوجوانانی که دوشادوش بزرگترها، مسیر پرفراز و نشیب انتفاضه را شکل می دادند. سالیان سال بود که مردم فلسطین با دست های خالی در مقابل اشغالگران ایستادگی می کردند و تنها سلاح دفاعی شان سنگ بود. استفاده از سنگ و پرتاب آن به سوی اشغالگران، تنها یکی از اشکال ساده مبارزه بود و این به دلیل سادگی و سهولت، میان مردم فلسطین گستردگی بسیاری داشت. و اما نواجوانان مبارز فلسطینی در همین استفاده از سنگ، هر روزی که می گذشت، خلاقیت های بیشتری از خود به خرج می دادند. آنان هر نوبت، با تدابیر تازه خود، چهره دیگری از مبارزه با سنگ را به رخ اشغالگران صهیونیست می کشاندند.

در داستان های این مجموعه، بیش از هر چیز، شاهد آن هستیم که اشکال پیچیده و هوشمندانه ای از مبارزه در میان گروه سنی نوجوان فلسطینی پدیدار می‌شود. ابداع و گوناگونی بکارگیری شگرد های مبارزه، عزم راسخ و هوشمندی یک ملت در مسیر ایستادگی و مقاومت را به اثبات می رساند. و این همان چیزی است که صهیونیست ها را در رویارویی با مردم فلسطین، مستاصل کرده و از نفس می‌اندازد.