این کتاب با عنوان راه نیرنگ نوشته فیکتور استروفسکی است.. وی پس از انجام آزمایش های مقدماتی و روانشناختی ، شغل بالقوه قاتل موساد را رد می کند اما موقعیت کارآموز کاتسا را می پذیرد.

وی به طور خاص به بمب گذاری انتحاری در محوطه تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت که منجر به کشته شدن چند صد تفنگدار آمریکایی در لبنان شد ، می پردازد. وی می گوید که موساد از طریق شبکه خبرچینان خود از زمان و مکان حمله از قبل مطلع شده است اما فقط اطلاعات عمومی و بدون مشخصات خاص را به ایالات متحده گفته است.

وی قاچاق هروئین را منبع جمع آوری کمک مالی برای عملیات خارج از مقررات دولتی می داند. وی موساد را مقصر ترور خدیر ، یک دیپلمات سازمان آزادیبخش فلسطین می داند که توسط عرفات برای آغاز مذاکرات صلح با دولت اسرائیل برای جلوگیری از حمله به لبنان با هدف قرار دادن سازمان آزادیبخش فلسطین فرستاده شد.

بیماری استروسکی افزایش می یابد و اوج آن بازنشستگی پس از کشته شدن به دلیل تلاش ناموفق در دستگیری مقامات عالی سازمان آزادیبخش فلسطین است.

نیمه دوم کتاب ادعا می کند که عملیات دیگری بین سالهای 1971 و 1985 انجام شده است ، مانند عملیات ابوالهول ، که در آن دانشمندان هسته ای عراقی هنگام حضور در فرانسه برای جمع آوری اطلاعات در مورد راکتور هسته ای اوسیراق استخدام شدند. اسرائیل سرانجام با حمله هوایی اسرائیل در سال 1981 این کار را پایان می دهد.