گروه‌های مقاومت فلسطین رژیم اشغالگر صهیونیستی را نسبت به هرگونه تعدی علیه شیخ بسام السعدی رهبر اسیر شده جهاد اسلامی در اردوگاه جنین برحذر داشتند.

 این گروه‌ها روز سه شنبه در بیانیه‌ای تاکید کردند که اتفاقات گذشته در جنین ثابت کرد که مقاومت بهترین گزینه برای پایان دادن به تجاوزات و جنایات دشمن صهیونیستی علیه ملت و مقدسات فلسطین است.

 گروه‌های مقاومت ضمن تسلیت شهادت ضرار الکفرینی جوان فلسطینی در اردوگاه جنین، مسئولیت کامل جان و سلامت شیخ السعدی را متوجه دولت رژیم صهیونیستی دانستند و تاکید کردند که بازداشت مبارزان فلسطینی در جنین و طوباس هرگز فلسطینیان را از ادامه راه جهاد و مقاومت بازنمی‌دارد.