رادیو ارتش رژیم صهیونیستی: فرماندهی جبهه داخلی بر لزوم ماندن شهرک نشینان مجاور غزه تا اطلاع ثانوی در مناطق حفاظت شده با توجه به ادامه شلیک راکت ها تاکید می کند.