فرمانده ترور شده ی جهاد اسلامی که بود؟

 «تیسیر الجعبری» عضو شورای نظامی «سرایاالقدس»، شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین و فرمانده منطقه شمالی این جنبش در غزه بود.

 او در سال ۲۰۱۹ به‌ عنوان جانشین شهید «بهاء ابوالعطاء» انتخاب شد و از ناظران بر ساخت موشک‌های مقاومت فلسطین بود.

 شهیدالجعبری دو بار در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ مورد سوءقصد قرار گرفت و در نهایت روز جمعه در غزه به شهادت رسید.

ارتش رژیم صهیونیستی ویدئویی از لحظه هدف گرفته شدن واحدی که «تیسیر الجعبری» فرمانده منطقه شمال در گردان های قدس در برج فلسطین در آن حضور داشت را منتشر کرد.