رییس جمهور در دیدار با زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین:

تصور رژیم صهیونیستی این بود که ‌با عادی‌سازی و برقراری روابط با برخی کشورها می‌تواند برای خود امنیت ایجاد کند در حالی که این اقدامات به هیچ وجه برای صهیونیست‌ها امنیت‌ساز نبوده و نخواهد بود چراکه آنها شناخت و پیش بینی درستی از منطقه و آینده تحولات ندارند.

حمایت از فلسطین و مقاومت، سیاست قطعی و مسلم جمهوری اسلامی ایران است. در تحقق پیروزی مقاومت فلسطین و آزادسازی قدس شریف که آرزوی شهید سلیمانی و همه شهدای مقاومت است، تردید نداریم