بمباران برج مسکونی در غزه توسط جنگنده های صهیونیستی از نگاه دوربین های مداربسته