"عبدالسلام شبارو" اسیر فلسطینی اهل "نابلس" پس از تحمل ۱۶ سال اسارت در بند رژیم صهیونیستی با استقبال پرشور اهالی نابلس به آغوش مادرش بازگشت.