در واکنش به شهادت فرمانده برجسته جهاد اسلامی و افراد غیرنظامی در حمله رژیم صهیونسیتی؛ گروه‌های فلسطینی حملات به تعدادی مواضع در داخل اراضی اشغالی را آغاز کردند.

منابع گزارش دادند که بیش از ۱۰ موشک به سمت اراضی رژیم موقت صهیونیستی شلیک شده است.