عمر البرغوثی ۶۷ ساله که ۲۷ سال عمر خود را در زندانهای رژیم صهیونیستی سپری کرد، بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت.
البرغوثی از روستای کوبر واقع در شمال غرب رام الله از برجسته ترین رهبران حماس در کرانه باختری است که 27 سال از عمرش را در پشت میله های زندان های صهیونیستی سپری کرد و یکی از فرزندانش به نام صالح دو سال پیش به ضرب گلوله اشغالگران صهیونیست به شهادت رسید و یکی از فرزندانش به نام عاصم در زندان صهیونیستی بازداشت است و به حبس ابد محکوم است.
دشمن صهیونیستی یک بار خانه خانواده این رهبر را با خاک یکسان کرد و همسر و فرزندانش را به اسارت برد.  
البرغوثی یکی از رهبران و شخصیت های ملی و برادر نائل البرغوثی سردار اسرای فلسطینی است که 41 سال از عمرش را در زندان های اسرائیلی سپری کرد.